GET STARTED

0$

Dzięki, odezwiemy się!

Zapisy na BiegAdres
Wybierz swoją kategorię

Wiek 18-25 lat


Wiek 26-40 lat


Wiek 41 i Więcej 🙂

Przygotuj się do startu!

Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.

You need to select an item to continue

Cena

Łączna kwota

Summary

Description Information Quantity Cena
Discount :
Całkowita
Translate »